ทางออกปัญหาด้านความปลอดภัยสำหรับเมืองต่างๆในอนาคต

ระบบรักษาความปลอดภัยในเมืองเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประชากรมั่นใจในความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอาชญากรรม การเลือกระบบรักษาความปลอดภัยช่วยให้ผู้ดูแลรับรู้เหตุการณ์ได้รอบเมือง ผลิตภัณฑ์จากซีพีพลัสมีคุณภาพสูง และยังสามารถปรับขนาดได้

การป้องกันโครงสร้างต่างๆ

กล้องวงจรปิดคุณภาพระดับ HD สามารถติดตั้งรอบพื้นที่ภายในเมืองเพื่อป้องกันการเกิดเหตุทางโครงสร้างต่างๆ เช่น ถนน ระบบทางรถไฟและทางน้ำ

การจัดการความปลอดภัยทางคมนาคม

ระบบของเราใช้เครื่องบันทึกภาพวิดีโอโดยใช้การวิเคราะห์จากระบบ VMS เพื่อบันทึกใบหน้าของผู้ต้องสงสัย

ข้อมูลระบบการคมนาคมและถนน

  • กล้องวงจรปิดคุณภาพระดับ HD จะคอยจับความหนาแน่นและการจราจรของรถบนถนนและบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ
  • รายงานสภาพการจราจรขึ้นแสดงผลบนป้ายจราจรโดยระบบ (VMS) ให้กับผู้คนและผู้ขับขี่

ระบบค้นหาพื้นที่อัตโนมัติสำหรับยานพาหนะ

อุปกรณ์จะถูกติดตั้งบนยานพาหนะ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระบบ GPS/AVL จะสามารถค้นหาตำแหน่งให้กับคุณ

บทแปลอยู่ในไฟล์ เพิ่มเติมใน Solution Safe City

08Centralized Command and Control

ระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน

การป้องกันอาชญากรรม ผลสำรวจจาก World bank กล่าวว่าการป้องกันภัยสามารถช่วยลดจำนวนการเกิดอาชญากรรมถึง 40%

ส่วนประกอบการติดตั้งกล้องวงจรปิด

พื้นที่หลักสำหรับกล้องรักษาความปลอดภัย ทุกเลนบนถนน RWAs ตลาด เมือง/เขตต่างๆ หมู่บ้าน lmp.Chowks ศาสนสถาน