อสังหาฯ อสังหาฯ

ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับอสังหาฯ

ดูแลพื้นที่ก่อสร้าง ควบคุมพื้นที่แนวรั้ว ดูแลทางเข้า/ออก ดูแลพื้นที่ส่วนกลาง

 • ดูแลพื้นที่ก่อสร้าง

 • ควบคุมพื้นที่แนวรั้ว

 • ดูแลทางเข้า/ออก

 • ดูแลพื้นที่ส่วนกลาง

 • ระบบจัดการที่จอดรถ

 • จุดตรวจจับ

 1. 01 ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
 2. 02 เพิ่มความปลอดภัยแก่พนักงาน
 3. 03ดูแลทางเข้า/ออก และแนวรั้ว
 4. 04 ระบบควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่
 5. 05 ระบบวิเคราะห์ภาพวิดีโอ