ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับงานตำรวจ

 

ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับสถานีตำรวจ

 • ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับสถานีตำรวจ

  ควบคุมดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยในสถานีตำรวจ

 • ระบบรักษาความปลอดภัยภายในรถ

  ดูแลการลงพื้นที่เกิดเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับรถพ่วง

  กล้องจะติดตั้งด้านหน้าและหลังของรถพ่วงเพื่อส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุม

 • กล้องติดรถยนต์

  กล้องคุณภาพระดับ HD พร้อมหน่วยความจำในตัว ออกแบบเพื่อยานพาหนะของตำรวจโดยเฉพาะ

 • ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการจราจร ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการจราจร

  ดูแลความปลอดภัยบริเวณทางแยกให้การจราจรคล่องตัว ควบคุมโดยระบบ ANPR

 • ระบบตรวจความเร็ว

  ระบบจะช่วยตรวจการใช้ความเร็วและการฝ่าไฟแดง

Police