ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาล

ความปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญ โรงพยาบาลหรือคลินิกเป็นสถานที่สำหรับฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และมักพบมากขึ้นในการเป็นสถานที่ลี้ภัยในเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่น เกิดภัยธรรมชาติ และ การโจมตีจากผู้ก่อการร้าย

ความท้าทาย

แนวทางปัญหา

 • จำกัดการเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัว
 • ป้องกันการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลหรือการขโมยภายในโรงพยาบาล
 • ควบคุมดูแลพนักงานและผู้ใช้บริการ
 • การติดตามได้ทุกย่างก้าว
 • ติดตามการทำงานตลอดวัน

การดูแลรักษาความปลอดภัย

 • ติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัย Ultra HD
 • กล้องดูแลความปลอดภัยพร้อมระบบจับตรวจการเคลื่อนไหว
 • กล้องดูแลความปลอดภัยระดับ HD
 • กล้องดูแลความปลอดภัยพร้อมกับระบบวิเคราะห์บุคคล
 • กล้องดูแลความปลอดภัยพร้อมด้วยการควบคุมผ่านหน้าจอ

ระบบรักษาความปลอดภัย

 1. 01ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 2. 02 เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ
 3. 03ดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคาร
 4. 02ระบบวิดีโอวิเคราะห์ใบหน้า
 5. 03ระบบควบคุมประตูทางเข้า/ออก
 6. 03เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ

แนวทางปัญหา

 • ป้องกันการใช้ความรุนแรงหรืออาชญากรรม
 • เพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน
 • ป้องกันการบุกรุกพื้นที่หวงห้าม
 • ควบคุม ดูแลผ่านหน้าจอ
 • เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและพนักงาน
 • ป้องกันการลักพาตัวในวอร์ดเด็ก
 • ดูแลทรัพย์สิน

ทางออกปัญหา

 • ติดตามผู้ต้องสงสัยทั่วพื้นที่
 • ระบบบันทึกภาพวิดีโอ
 • ป้องกันการเข้าถึงพร้อมกับวิดีโอรักษาความปลอดภัย
 • การใช้งานมีความยืดหยุ่น
 • ระบบเตือนภัยก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
 • ระบบรักษาความปลอดภัยระดับ HD
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องเก็บของช่วยดูแลอุปกรณ์ของใช้และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ซีพีพลัส

 • ดูแลความปลอดภัยทั่วบริเวณแนวรั้ว/ที่กั้น
 • ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องระบบเครือข่ายคุณภาพสูง
 • วิเคราะห์ผลโดย ระบบเชื่องต่อเครือข่ายNVMS, vOptimus pro, IVS box
 • กล้องระบบ IP, gcmob and icmob
 • บันทึกภาพแบบ Real-time ในความคมชัดระดับ HD
 • ระบบความปลอดภัยระดับ HD วิเคราะห์ผลโดย NVMS vOptimus pro

ประโยชน์

 • สภาพแวดล้อมปลอดภัย
 • เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ป้องกันมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดี
 • มีการควบคุมและคอยดูแล
 • สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นจุดแข็งของธุรกิจ
 • ปลอดภัยสำหรับเด็กแรกเกิด