ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับสถาบันการศึกษา

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับความรับผิดชอบมหาศาล จึงทำให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา สถาบันต้องรับมือกับปัญหาไม่ต่างกับตำรวจ เนื่องจากปัญหาการซื้อ-ขายยาเสพติด อาวุธ และการทะเลาะวิวาทภายในสถานศึกษา เราจึงคิดค้นระบบการรักษาความปลอดภัยสำหรับสถานบันการศึกษาโดยเฉพาะ

แนวทางปัญหา

 • ติดตามพฤติกรรมผู้สอน
 • ติดตามพฤติกรรมนักเรียน
 • การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามรายบุคคลและพาหนะเข้า-ออก
 • ให้ความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง

การแก้ปัญหา

 • ติดตามพฤติกรรมด้วยกล้องวงจรปิดคุณภาพสูง
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมกับไมโครโฟนบันทึกเสียง
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมกับระบบป้องกันการบุกรุกพื้นที่
 • ระบบควบคุมความปลอดภัยที่ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงได้บนระบบคราวด์

ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับสถานศึกษา

 1. 01รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
 2. 02 เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 3. 03 ดูแลความปลอดภัยทางเข้า/ออก
 4. 04 ดูแลการเข้าเรียน / การเข้างาน
 5. 05วิเคราะห์ภาพวิดีโอ

School bus Surveillance

Challenges

 • Intruders can enter school property
 • Students bully, act out and misbehave
 • Unruly students may commit criminal acts
 • Safety of staff, teachers, and school administrators
 • Quality and relevance of education
 • Nursery kids activities

General Solution

 • Perimeter surveillance
 • Video surveillance in activity, play area and classes
 • Tracking any suspicious and violent actions and reporting to the administration
 • Effective deterrence in key areas.
 • Tracking and monitoring educational activities in classes
 • Remote access to parents of kids

Benefits

 • Safe school walls with effective deterrence
 • Students behave properly
 • Safe environment
 • Safe environment
 • Quality education
 • Monitoring kids remotely

CP PLUS Solution

 • IP video surveillance vOptimus pro
 • IP video surveillance
 • IP video surveillance
 • IP video surveillance
 • 2-way audio enabled HD IP Solution
 • DSS solution
 

Authorized administrators can also check on the school from another location, whether during school hours or at night and on weekends. In doing so, CCTV digital video security cameras can play a major role in helping protect a school campus.

By keeping unidentified people off the campus, limiting access to facilities and monitoring everything by cameras, a comprehensive security alarm system plan can cut down significantly on crime and promote a safer learning environment.